jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Pseudolabechia 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Pseudolabechia granulata Yabe and SugiyamaYabe & Sugiyama 1930Insel Got...Ob. Silur東北大学総合学術博物館720
Pseudolabechia hesslandi Mori スウェー...シルル紀...東北大学総合学術博物館
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト