jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Euchasma 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Euchasma eopteriformis KobayashiHolotypeKobayashi 1933Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00305
Euchasma shorinense (Kobayashi)HolotypePojeta & Runnegar 1976Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00298
Euchasma wanwanense (Kobayashi)HolotypePojeta & Runnegar 1976Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 00297
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト