jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Goniophorina 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Goniophorina isbergi KobayashiSyntypeKobayashi 1937Paleozoic...東京大学総合研究博物館PM 01582
Goniophorina isbergi KobayashiSyntypeKobayashi 1937Paleozoic...東京大学総合研究博物館PM 01583
Goniophorina otaviensis KobayashiHolotypeKobayashi 1937Paleozoic...東京大学総合研究博物館PM 01584
Goniophorina tambillosensis KobayashiHolotypeKobayashi 1937Paleozoic...東京大学総合研究博物館PM 01581