jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Stomopneustes 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Stomopneustes sp.Morishita 1974Nanamagar...Kujiri Fa...Early Mio...瑞浪市化石博物館MFM 08553
Stomopneustes sp.Morishita 1974Nanamagar...Kujiri Fa...Early Mio...瑞浪市化石博物館MFM 08554
Stomopneustes antiquus Nisiyama Akaiwa, H...Eocene東北大学総合学術博物館73728
Stomopneustes variolaris (Lamarck) Palao Isl...Recent東北大学総合学術博物館61274
Stomopneustes variolaris (Lamarck) L. Agassiz 琉球列島...Recent東北大学総合学術博物館58354
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト