jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Sciurus 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Sciurus vulgaris LinnaeusKowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Ryugashi ...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10352
Sciurus vulgaris LinnaeusKowalski & Hasegawa 1976Japan: Sh...Ryugashi ...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)NSM PV 10353
Sciurus vulgaris Linnaeus Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10352
Sciurus vulgaris Linnaeus Japan: Sh...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 10353
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト