jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Sinanodelphis 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Sinanodelphis izumidaensis Makiyama, 1936HolotypeMakiyama 1936a small v...京都大学総合博物館JC95032
Sinanodelphis izumidaniensis MakiyamaType Japan: Na...Cenozoic:...京都大学理学部地質学鉱物学教室KU JC 95032
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト