jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Parailurus 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Parailurus sp.Sasagawa et al. 2003Japan: Ni...Ushigakub...Cenozoic:...国立科学博物館(脊椎動物化石)PV 20969
Parailurus sp. Hajnacka ...Pliocene ...千葉県立中央博物館PV 0000417
Parailurus sp. 新潟県 ...牛ヶ首層鮮新世滋賀県立琵琶湖博物館0142000818
Parailurus sp. 三重県 ...古琵琶湖...鮮新世滋賀県立琵琶湖博物館0142001198
Parailurus hungaricus Hajnacka ...Pliocene ...千葉県立中央博物館PV 0000416
Parailurus sp. Japan: Ni...Ushigakub...Cenozoic:...滋賀県立琵琶湖博物館42000818
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト