jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Tythothyrididae タイトチリス科

Family(科)Genus(属)
Tythothyrididae (タイトチリス科)
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト