jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Iranaspidion 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Iranaspidion sagittalis Kobayashi & HamadaParatypeKobayashi & Hamada 1978Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 16762
Iranaspidion sagittalis Kobayashi & HamadaParatypeKobayashi & Hamada 1984Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 16762
Iranaspidion sagittalis Kobayashi & HamadaParatypeKobayashi & Hamada 1978Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 16763
Iranaspidion sagittalis Kobayashi & HamadaParatypeKobayashi & Hamada 1984Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 16763
Iranaspidion sagittalis Kobayashi & HamadaHolotypeKobayashi & Hamada 1978Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 16764
Iranaspidion sagittalis Kobayashi & HamadaHolotypeKobayashi & Hamada 1984Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 16764
Iranaspidion sagittalis Kobayashi & HamadaParatypeKobayashi & Hamada 1978Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 16765
Iranaspidion sagittalis Kobayashi & HamadaParatypeKobayashi & Hamada 1984Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 16765
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト