jPaleoDB

日本古生物標本横断データベース

Geragnostella 属

学名タイプ著者産地地層時代所蔵機関登録番号標本情報
Geragnostella cambria KobayashiHolotypeKobayashi 1960Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 02438
Geragnostella sp.Kobayashi & Hamada 1978Paleozoic...東京大学総合研究博物館PA 18045
⇒ 分類群・階級等、参考ウェブサイト